Kontakt oss: 901 95 853

http://safeos.dk.

 

For information in English, click here. 

Safe Ocean service - et selskap bygget på service, kompetanse og sikkerhet

Safe Ocean Service er en service og ingeniørselskap innen olje, gass og vindturbinindustrien. Vi er spesialister på riggoppgraderinger, vedlikehold av offshore roterende utstyr, og vind transformatorer. I hovedsak er vi en totalleverandør av alle tenkelige tjenester knyttet til on- og offshore olje, gass og vind industrien.

Vår kjernekompetanse omfatter:

• Prosjektledelse - planlegging, dokumentasjon, Kartlegging

• Engineering

• MPD prosjekter

• «Cold / Hot Stacking»

• Overhaling og inspeksjon av: Roterende utstyr, BOP’er, Kraner

• Avansert offshore stillas / rigging

• Bygging

• Installasjon / Demontering

• Reparasjon og vedlikehold generelt

Vi administrerer også en utleieparken der alle typer utstyr relatert til vår bransje kan leies. Vi kan levere nesten alle typer nye og overhalt gear, dvs. løfteutstyr, sikkerhetsutstyr etc. og om nødvendig kan vi enkelt skaffe ekstra utstyr gjennom vårt omfattende nettverk av leverandører og forretningsforbindelser.

Med en meget god plassering rett ved vår egen kai i Hirtshals, er vi i stand til å tilby våre kunder de beste løsninger og den beste servise.

I forbindelse med arbeid som blir utført har vi muligheten til å tilby våre kunder kontorlokaler for opptil 24 personer.

Vårt mål er å sikre langsiktige relasjoner med både våre kunder og ansatte.

Vi oppnår det ved å levere godt utført arbeid i henhold til tidsplan og budsjett med et sterkt fokus på sikkerhet og kvalitet.

Av den grunn erkjenner vi at vår styrke ligger i våre fleksible og erfarne ingeniører som er blant de beste av de beste i sitt fag. I tillegg har mange av våre ingeniører er tverrfaglig dyktige og kan derfor utføre mer enn én type arbeid. Blant våre mange dyktige ingeniører vil du finne spesialister innen fagområdene:

• Prosjektledelse / planlegging

• Stillas / rigging

• Mekanisk arbeid

• Sertifisert hydraulisk bolte spenning

• Elektriker arbeid

• Sveising

• Tilkomstteknikk

• Inspeksjon / NDT

Alle våre ingeniører er i besittelse av alle de riktige sertifikatene som kreves for å utføre alle slags rigg relaterte jobber.

Vårt personell er fullt ut dedikert til jobben sin og SOS som merkevare. Dette sikrer ytelsen av høykvalitets jobber som oppfyller alle tidsfrister og med sikkerhet som viktigste prioritet;  Sikkerhet først - Kvalitet Alltid!

Link til Houston kontorets film:

https://www.dropbox.com/s/jcxl9ll7pvfzo8l/SOS_Final.mp4?dl=0

Ha en flott dag, ser vi frem til å høre fra deg.

Safe Ocean Service – A Company build on Service, Knowhow, and Safety

Safe Ocean Service is a service and engineering company within the oil, gas, and wind turbine industry. We specialize in rig upgrades, servicing of offshore rotating equipment, and wind transformers. Essentially, we are a total supplier of all conceivable services related to the on- and offshore oil, gas, and wind industry. Our core competences include:

 • Project Management – Planning, Documentation, Surveying
 • Engineering
 • MPD projects
 • Cold/Hot Stacking
 • Overhaul and Inspection of: Rotating equipment, BOP’s, Cranes
 • Advanced offshore scaffolding/rigging
 • Construction
 • Installation/Demounting
 • Repair and Maintenance in general

We also manage a rental park from which all type of gear related to our industry can be rented. We can supply almost every kind of new and reconditioned gear, i.e. lifting equipment, safety equipment etc. and if needed we can easily procure additional gear via our extensive network of suppliers and business partners.

And with a location by our own rig quay in the Port of Hirtshals, we are able to offer our customers the best possible solutions and topnotch facilities during rig upgrades, servicing of rigs, rig maintenance, and/or cold/hot-stacking periods. 

Furthermore, in connection with servicing of rigs at our rig quay we now have the possibility of offering our clients in-house office spaces for up to 24 people right next to the rig quay.

Our aim is to secure long-term relationships with both our customers and employees in order to achieve what we take pride in – namely, carrying out high-quality jobs that meet all deadlines and with a focus on safety. 

For that reason we acknowledge that our strength lies in our flexible and experienced engineers who are among the best of the best at their trade. Additionally, many of our engineers are multi skilled and can therefore perform more than one type work. Among our many skilled engineers you will find specialists within the fields of:

 • Project management/planning
 • Scaffolding/rigging
 • Mechanic work
 • Certified hydraulic bolt tightening
 • Electrician work
 • Welding
 • Rope access
 • NDT

Furthermore, all of our engineers are in possession of all the proper certificates required to perform all sorts of rig related jobs. Finally, they are all fully dedicated to their job and the SOS brand, which ensures the performance of high quality jobs that meet all deadlines and with safety as the main priority; Safety First – Quality Always!

Link to Houston office film:

https://www.dropbox.com/s/jcxl9ll7pvfzo8l/SOS_Final.mp4?dl=0

have a great day, we are looking forward to hear from you.