Oppheng, Support og Klammer

Vi leverer oppheng og support i forbindelse med eksos rør installasjon.
Vedlagt viser vi noen eksempel.

Vi leverer alle typer klammer.
Standard klammer og spesial klammer konstrueres og fabrikkeres for å kunne løse de oppgavene vi blir forespurt.

Inntaksrister - støydempende(lydbaffler)

Vi leverer lydkassetter som brukes i ventilasjon ( inn- og utluft ) fra et støyende rom.

Størrelsen og utformingen beregnes i hvert enkelt prosjekt.
Lydkassettene kan fabrikkeres i den materialtypen som beskrives.

Silentor Eksoslyddempere

Silentor er et dansk selskap som utvikler, produserer og markedsfører eksosdempende løsninger hovedsakelig for diesel- og gassmotorer.
Mer enn 45 års forskning og utvikling innen lyddemping har skapt unike lyddempingsprinsipper. Fra å være konsentrert om forskning og utvikling, er Silentors fokus utvidet i dag for å inkludere en internasjonal kommersialisering av teknologien.

Omfattende portefølje
Den omfattende applikasjonsporteføljen inkluderer kraftverk og generatorsett, offshore-plattformer, skip i alle størrelser.

Kunde i fokus
Om løsningen finnes i en av standarddesignene eller en helt skreddersydd spesiell lyddempers løsning, er kunden i sentrum og hans krav er grunnlaget for vårt arbeid.

Hver av de tre parameterne; støydemping, mottrykk, plass – eller en kombinasjon av disse – kan optimaliseres til lyddempere av nesten hvilken som helst form på grunn av Silentors mange forskjellige variable komponenter som tilfredsstiller kundens spesifikke krav.

Silentor - Lyddempende Teknologi

Silentors patenterte prinsipper for eksosstøydemping kombinerer absorberende og reflekterende demping med avansert aerodynamikk på en slik måte at Silentor-lyddempere har vist seg å være overlegen for konvensjonelle lyddempere i form av:

• Støydemping
• Mottrykk
• Bruk av plass

Enhver av disse parameterne kan optimaliseres med mer effektiv støydemping eller lavere mottrykk i et gitt volum. Det er også mulig å optimalisere hvilken som helst kombinasjon av parameterne, f.eks. reduser et gitt volum og mottrykk mens du opprettholder den opprinnelige støydempingen.

Spesiell lavfrekvent demping
Sammenlignet med andre lyddempere, er Silentor lyddempere spesielle på grunn av deres evne til å dempe alle frekvenser som er hørbart til det menneskelige øre. Dette inkluderer lavfrekvent støy som vanligvis reduseres svært lite av konvensjonelle lyddempere. Denne lavfrekvente støyen, som avhenger av rotasjonshastigheten til motoren og antall sylindere, er svært ofte ikke bare irriterende, men også den kritiske delen for å oppnå et akseptabelt generelt støynivå.

Drivstoffsparing
Silentor trykkutvinningsdiffusorer og andre aerodynamiske elementer gjør det mulig å oppnå stor støyreduksjon med bare begrensede mottrykk. Redusert mottrykk kan omsettes til enten redusert drivstoff forbruk eller økt moment og kraft i motoren.

Begrenset størrelse
Silentor-prinsippene for demping gjør det mulig å oppnå støyreduksjon i henhold til spesifikasjonene, selv når tilgjengelig plass er så begrenset og spesiall at det ikke er mulig å installere en vanlig støtdemper.

Lengre levetid
Silentor lyddempere varer lenger enn du normalt ville forvente. Byggingen selv er godt prøvd og solid som et «lavtrykk beholder». Videre er det absorberende materialet plassert og beskyttet inne i lyddemperen på en spesiell måte, noe som betyr at Silentor lyddempere opprettholder sin evne til demping gjennom hele livet.

Intern design og ytre dimensjoner
Når nødvendig informasjon om motoren er kjent er begrensninger for installasjon og ønsket nivå av demping kjent, er det optimalisert design ved hjelp av datasimulering og omfattende beregninger. Forutsatt all nødvendig informasjon tilgjengelig, kan løsningens effektivitet garanteres.
Komplementære beregninger av støy og trykk i tilkoblingsrørene kan også utføres av Silentor.

Lager
Bortsett fra å kunne levere en skreddersydd lyddemper, holder Silentor også et bredt spekter av standard lyddempere fra 3 «til 32» som dekker ulike krav til demping.

Fleksible stålslanger

Fleksible stålslanger tar opp / absorberer effekten av vibrasjon og feil oppretting mellom rør og maskindeler.
Stålflettede rustfrie stål slanger har høy styrke. Slangene er brannsikker.
Slangene kan leveres med ulike flenser og koblinger.

Eksos slanger kan leveres i ulike størrelse og lengder.
Doble slanger der det er behov for kjøling eller oppvarming kan også leveres.

Gnistfangere - Spark Arrestors

I utgangspunktet leveres alle Silentor eksoslyddempere med DnV godkjent gnistfanger.
Gnistfangeren er en del av den gode konstruksjonen som Silentor lyddempere er bygget på.

Vi har egne gnistfangere som kan leveres i størrelse 1 1/4″ til 8″.

  • ATEX godkjent
  • Declaration of Conformity Certificate
  • Rustfri utførelse
  • Moderat lyddemping
  • Kan monteres horisontalt eller vertikalt

Eksosbandasje

Framstilt av sterkt og fleksibelt glassfibergarn.
For montering på manifold/grenrør, eksosrør og rør ved turboaggregat.
Gir redusert varmestråling.
Riktig eksostemperatur forbedrer gassvekslingen og kan dermed være gunstig for motorstyrken.
Eksosbandasjen vikles rundt røret.
Endene låses fast med slangeklemmer eller ståltråd.
Lengde: 15 m.
Bredde: 52 mm.
Tykkelse: 1,6 mm.
Varmebestandighet: 800 °C, midlertidig helt opp til 1300 °C.

Eksoskompensator

Vi leverer alle typer eksoskompensatorer.
Alt fra standard løsninger til spesialtilpassede løsninger der lengde, flenstype og fleksibilitet kan variere.
Hasteleveranser er en utfordring som vi ofte blir stilt ovenfor.
Alle eksos system er utsatt for termisk ekspansjon, vibrasjoner, trykk-krefter og fundaments forandringer.
Disse faktorene resulterer i bevegelse i rørsystemet som krever fleksible punkt / deler som kan absorbere bevegelsene og hindre at de forårsaker skade på rørlinjen.
Dersom det ikke er mulig å designe rørlinjen slik at den selv kan ta opp disse bevegelsene må ekspansjonsbelg(er) vurderes.

Kompensator funksjonen er det fleksible elementet i rørlinjen og tillater bevegelser. Disse bevegelsene blir absorbert i ekspansjons belgene.

Rain Caps

Vi leverer «rain caps» der eksosrøret har en vertikal utførelse og trenger beskyttelse for vann inntrengning.
Våre «rain caps» har en konstruksjon som eliminerer støy når disse er i bruk.

Rør, Flenser og Pakninger

Vi leverer rør, flenser og pakninger tilpasset de mål og krav som kundene oppgir.

Kort leveringstid.

Spesialtilpassede flenser og pakninger leveres også sammen med en stålkompensator.