Shutdown ventiler

  • Automatisk «over-speed» beskyttelse
  • Kompakt og lett konstruksjon
  • Forbedret luft gjennomstrømning
  • Lett å installere
  • Basert på velprøvd teknologi

Eco vent

EcoVent™ resirkulerer og fjerner olje damp som kommer fra veivrom av luftningen på motoren.
Dette fører til et reinere, helsemessig og bedre miljø.

RENERE MILJØ
EcoVent Resirkulerer og fjerner 99% av oljedamp og partikler.
Med denne enheten kan det legges opp et komplett veivrom av luftning system på motoren.
Dette systemet vil da fjerne 100% av partiklene.

REDUSERER OLJE FORBRUKET
Etter at olje partikler er fjernet fra gassene passerer de gjennom et filter. Oljen kan deretter returneres til olje sumpen på motoren.

Filter

Filter elementer og off-line filter løsninger for et hvert behov.