Tjenester

personell

Personell

  • Prosjektledelse, planlegging, dokumentasjon, inspeksjon
  • Engineering
  • MPD prosjekter
  • Overhalling av roterende utstyr, BOP´s, kraner
  • Overhalling, reparasjon og vedlikehold av mekanisk utstyr
  • Offshore stillas og rigging
  • Tilkomstteknikk
  • Fabrikasjon
  • nstallasjon & demontering
  • Reparasjon og vedlikehold
opplag

Opplag

Kortere eller lenger opplag og av skip og andre flytende enheter.

Vi tilbyr alle service tjenester knyttet til et slikt oppdrag.

mobilmaskinering

Mobil maskinering

Vi utførere alle typer mobil maskinering.

Metalocking er en meget aktuell metode der er snakk om å sammenføye f.eks støpestål.